Parcelhus med nedsivning i regnbed og faskine (Slagslunde 2)

Tidligere forhold: Det samlede tagareal (225 m² ) på nær 45 m² ledes til kloak.

Forhold efter projektets gennemførelse: 100 % af tagarealet samt vand fra indkørslen nedsives.

Der er etableret en 3 m3 faskine under indkørslen, som nedsiver halvdelen af tagarealet samt vand fra indkørslen. Det resterende tagareal ledes til et regnbed i haven. Regnbedet ligger ca. 5 m. fra huset og i forlængelse af en eksisterende havedam. Regnbedet kan ses på foto 1 og 2. Der er koblet en regnvandstønde på afløbet fra tagarealet, som kan ses på foto 3.

Etableringsomkostninger: I alt kr.16.000 (133 kr./m2).

Slagslunde_Stenløsevej 14, figur 1
Figur 1 viser ejendommen på et luftfoto. Alle nye forhold = sort streg, tagflader = rød streg, indkørsel og garage = blå streg, faskine = gitter. Tagnedløb er markeret med E = Eksisterende tagnedløb og N = Nye tagnedløb

Slagslunde_Stenløsevej 14, foto 1
Foto 1 viser regnbedet set fra huset

Slagslunde_Stenløsevej 14, foto 2
Foto 2 viser rørudløbet i regnbedet

Slagslunde_Stenløsevej 14, foto 3
Foto 3 viser nedløbsrøret fra hustaget koblet til en regnvandstønde

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K