Parcelhus med nedsivning i regnbed og hos naboen (Middelfart 7)

Tagrenderne er vendt, så vandet afledes til baghaven. Regnvand fra tag, terrasse og carport føres væk fra huset i en stenrende. Stenrenden fortsætter som en græsrende, der leder vandet til et regnbed, hvor 95 % af nedbøren sives ned.  Der er overløb fra regnbedet til nedsivning hos naboen. Forbindelsen er tinglyst på begge matrikler.

Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand samt NIRAS lavet 7 demonstrationshaver i Middelfart. I haverne håndteres 95 % af tag- og overfladevand ved nedsivning i haverne. Det resterende vand ledes til et vandløb i skoven bag haverne.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K