Parcelhus med nedsivning i regnbed og hos naboer (Middelfart 4)

Grunden er meget smal, så en del af tagvandet fra huset nedsives hos naboerne. Tagvandet fra garagen nedsives i et regnbed med overløb til en flisesti. Nedsivning hos naboerne er tinglyst på alle berørte matrikler.

Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand samt NIRAS lavet 7 demonstrationshaver i Middelfart. I haverne håndteres 95 % af tag- og overfladevand ved nedsivning i haverne. Det resterende vand ledes til et vandløb i skoven bag haverne.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K