Parcelhus med nedsivning i regnbed og i faskine (Brøndby 4)

Ejeren har valgt at håndtere alt regnvand i et stort regnbed og en faskine.

Regnvandet fra den ene halvdel af tagarealet ledes via et rør til en faskine, som er nedgravet langs redskabsskuret. Faskinen har udluftning til regnbedet. Den anden halvdel af regnvandet fra tagarealet ledes via to betonrender til regnbedet, hvor det nedsives. Bedet er placeret centralt i haven og er det største regnbed på vejen(foto 1,2,3,4,5 og 6). Regnvandet fra en mindre tilbygning ledes via rør ud til regnbedet, hvor det nedsiver (foto 7). Under ekstreme regnvandshændelser vil vandet stuve op på græsplænen og derefter nedsive.

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 9.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K