Parcelhus med nedsivning i regnbede (Brøndby 7)

Lindevang, Brøndby 7, figur 1
Figur 1 viser en skitse over ejendommen

 

Fotos
Lindevang, Brøndby 7, foto 1

Foto 1 viser regnvandsbedet på forsiden af huset set fra vejen

Lindevang, Brøndby 7, foto 2
Foto 2 viser regnvandsbedet på forsiden af huset set fra huset

Lindevang, Brøndby 6, foto 3
Foto 3 viser renden, som leder vandet til regnvandsbedet

Lindevang, Brøndby 7, foto 4
Foto 4 viser regnvandstønden, som bruges til vanding af bl.a. drivhuset

Lindevang, Brøndby 7, foto 5
Foto 5 viser regnvandsbedet i haven set fra haven

Lindevang, Brøndby 7, foto 6
Foto 6 viser regnvandsbedet i haven set fra huset

Lindevang, Brøndby 7, foto 7
Foto 7 viser renderne, som leder vandet til regnvandsbedet i haven

Lindevang, Brøndby 7, foto 8
Foto 8 viser regnvandstønden, som opsamler en mindre del at regnvandet

Lindevang, Brøndby 7, foto 9
Foto 9 viser renden som regnvandstønden har overløb til. Renden leder vandet ud til regnvandsbedet i haven

Lindevang, Brøndby 7, foto 10
Foto 10 viser regnbedet 1 år efter anlæggelsen

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K