Parcelhus med nedsivning i regnbede (Brøndby 7)

Ejeren har valgt en løsning, hvor alt regnvand håndteres på overfladen i to regnvandsbede. Regnvandet fra tagarealet fra forsiden af huset ledes via en betonrende til et regnbed, som ligger ud til vejen (foto 1,2 og 3). Et mindre redskabsskur afkobles til en regnvandstønde, som, under tryk, sender vandet til et drivhus i haven (foto 4).

I baghaven er der et stort centralt placeret regnbed, hvor tagfladen på bagsiden af huset og garagen ledes til (foto 5,6,7 og 8). Vandets ledes via to render til bedet, hvor det nedsives. Under ekstreme regnvandshændelser, vil vandet stuve op på græsplænen og derefter nedsive. En sikringsvold af overskudsjord er placeret i det ene hjørne af baghaven.  En del af tagvandet er koblet på en regnvandstønde (foto 9).

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K