Parcelhus med regnbed og nedsivning i græsplænen (Slagslunde 1)

Tidligere forhold: 120 m2 tagareal og 65 m2 indkørsel ledes til kloak.

Forhold efter projektets gennemførelse: 120 m2 tagareal og 65 m2 indkørsel nedsives i græsplæne.

Ejendommen er blevet klimasikret ved at lægge en ny indkørsel med en forhøjet kant således, at spildevandet fra kovedkloakken ikke løber fra vejen og ned i huset. Foto 1 viser forhøjningen af indkørslen.

Indkørslen afvandes til to render med rørlagt afløb til græsplænen. En del af tagarealet ledes ud til indkørslen, og kan ses på foto 2 og 3. Det resterende tagareal afledes til græsplænen via nedløb, som er placeret under terrassen. Der er ikke registreret tegn på at haven er blevet vådere efter at anlægget er etableret. Haven har en lavning, hvor regnvandet under ekstrem regn kan samle sig(regnbed). Foto 4 og 5 viser lavningen(regnbedet) og tagnedløbet fra garagen. Foto 6 viser terrassen, hvor vandet ledes ud på græsplænen.

Etableringsomkostninger: I alt kr. 67.000 (353 kr./m2).

Slagslunde 1_Bygade 29, figur1
Figur 1 viser ejendommen på et luftfoto. Alle nye forhold = sort streg, tagflader = rød streg, indkørsel = blå streg. Tagnedløb er markeret med E = Eksisterende tagnedløb og N = Nye tagnedløb

Slagslunde 1_Bygade 29, foto 1
Foto 1 viser den forhøjede indkørsel

Slagslunde 1_Bygade 29, foto 2
Foto 2 viser en af renderne i indkørslen og nedløbsrøret fra hustaget

Slagslunde 1_Bygade 29, foto 3
Foto 3 viser indkørslen med regnvandsrenden og nedløbsrøret

Slagslunde 1_Bygade 29, foto 4
Foto 4 viser lavningen i græsplænen til magasinering af skybrud

Slagslunde 1_Bygade 29, foto 5
Foto 5 viser nedløbsrøret fra garagen og lavningen i græsplænen

Slagslunde 1_Bygade 29, foto 6
Foto 6 viser terrassen, hvor tagnedløbene ender under

Slagslunde 1_Bygade 29, foto 7
Foto 7 viser nedløbsrørene på siden af huset som leder vandet ud under terrassen  

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K