Parcelhus med regnbed og nedsivning i græsplænen (Slagslunde 1)

Projektet blev igangsat i 2010, hvor et lokalt anlægsgartnerfirma opsøgte parcelhusejere i Slagslunde med henblik på at informere ejerne om mulighederne for LAR løsninger på deres ejendomme. Mange beboere i Slagslunde har haft problemer med urenset spildevand på terræn under kraftig regn. Området ligger i den fælleskloakerede del af Slagslunde.

11 parceller tilkendegav at de ønskede at være med i projektet, hvoraf 9 parceller kunne afkobles 100 %. De sidste to parceller havde forskellige forhold, der gjorde nedsivning uhensigtsmæssigt. Samlet set blev 1724 m² (156 m² pr hus) afkoblet, svarende til årligt 1200 m³ (110m³ pr hus). I databasen er r beskrevet 3 eksempler på afkobling af tagvand og afkobling af befæstede arealer i Slagslunde.

Link til Slagslunde 2

Link til Slagslunde 3

Det særlige ved dette projekt er, at det er et af de første pilotprojekter, hvis formål er at afkoble en parcelhusvej. Derudover er det særligt, at det er et anlægsgartnerfirma, som har stået for det opsøgende arbejde blandt borgerne” (Søren Gabriel, Orbicon).

Arbejdet er udført af: Anlægsgartnerfirma Din lokale gartner
E-mail: dinlokalegartner@hotmail.com
 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K