Parcelhus med regnbed og nedsivning i græsplænen (Slagslunde 3)

Tidligere forhold: Det samlede tagareal (132 m2) ledes til kloak.

Forhold efter projektets gennemførelse: 100 % af tagarealet nedsives.

Der er etableret en rende i indkørslen, som afvander indkørslen og en del af tagvandet til nedsivning i græsplænen. Renden er vist på foto 1 og 2. Den resterende del af tagvandet fra huset ledes via en rende ud i græsplænen. For enden af renden er etableret en lavning (et regnbed) på 1m2. Indkørslen og en del af tagvandet ledes via en rende ud i græsplænen, se foto 3. Tagvandet fra garagen ledes ned i en regntønde med overløb til en rende, som leder vandet ud i græsplænen, se foto 4 og 5.

Etableringsomkostninger: I alt kr.12.000 (86 kr./m2).

Slagslunde_Stenløsevej 16, figur 1
Figur 1 viser ejendommen på et luftfoto. Alle nye forhold = sort streg, tagflader = rød streg, Tagnedløb er markeret med E = Eksisterende tagnedløb og N = Nye tagnedløb

Slagslunde_Stenløsevej 16, foto 1
Foto 1 viser nedløbsrøret fra hustaget og regnvandsrenden som løber ud i græsplænen

Slagslunde_Stenløsevej 16, foto 2
Foto 2 viser regnvandsrenden som løber ud i græsplænen

Slagslunde_Stenløsevej 16, foto 3
Foto 3 viser regnvandsranden i indkørslen som ender i græsplænen

Slagslunde_Stenløsevej 16, foto 4
Foto 4 viser regnvandstønden, som er koblet til garagetaget med overløb vandrende og videre til græsplænen

Slagslunde_Stenløsevej 16, foto 5
Foto 5 viser ligeledes regnvandstønden, som er koblet til garagetaget med overløb vandrende og videre til græsplænen

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K