Parcelhus med regnbed og nedsivning i græsplanen (Brøndby 1)

Lindevang, Brøndby 1, figur 1
Figur 1 viser en skitse over ejendommen

Fotos
Lindevang, Brøndby 1, foto 1

Foto 1 viser lavningen i græsplænen i baghaven

Lindevang, Brøndby 1, foto 2
Foto 2 viser renden, som leder vandet ud i lavningen

Lindevang, Brøndby 1, foto 3
Foto 3 viser nedløbsrøret og renden

Lindevang, Brøndby 1, foto 4
Foto 4 viser regnbedet i forhaven

Lindevang, Brøndby 1, foto 5
Foto 5 viser renden, som lede vandet ud i regnbedet

Lindevang, Brøndby 1, foto 6

Foto 6 viser regnvandstønden i forhaven

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K