Parcelhus med regnbed og nedsivning i græsplanen (Brøndby 1)

Parcelhus 1
Ejeren har valgt at håndtere størstedelen af regnvandet på overfladen med et regnbed og en lavning i græsplænen.

Regnvandet fra af tagarealet ledes via en betonrende til en lavning i græsplænen i baghaven, hvor vandet nedsiver (foto 1, 2 og 3). Lavningen i græsplænen indgår som en naturlig del af haven og støder op til et større plantebed. Garagen og redskabsskuret afvandes til en faskine, som har overløb til græsplænen. I forhaven er der etableret et aflangt regnbed langs skelbeplantningen (foto 4). En betonrende leder vandet fra en del af tagarealet langs indkørslen til regnbedet, hvor det nedsiver (foto 5). Ved ekstreme regnvandshændelser vil vandet stuve op på græsplænen. Under en del af regnbedet, er der etableret en faskine. Den resterende del af tagarealet ledes først til en regnvandstønde og dernæst i rør til faskinen (foto 6).

Parcelhusvejen Lindevang i Brøndby Strand danner udgangspunkt for et demonstrationsprojekt. 15 parcelhusejere har afkoblet deres regnvand fra fælleskloaksystemet for at aflaste kloaksystemet med en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner.

Projektet formål er dels at udvikle løsninger i forhold til anlægsteknik og myndighedsbehandling, samt at udbrede erfaringerne.

Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også vejvandet fra Lindevang skal afkobles og en Plan B løsning for vejen og haverne undersøges.

Dimensionering
Projektet er dimensioneret til en 5 års regnvandshændelse. Der er afkoblet ca. 2200 m2 tagflade areal i alt.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Sammen med de øvrige initiativer i området, vil projektet forhåbentligt betyde, at vi sparer at skulle udbygge vores rørsystemer så meget, som vi ellers skulle. Samtidig er det fornuftigt, at borgerne får noget ud af regnvandet lokalt i stedet for, at det skal sendes helt her ud til spildevandscenteret” siger projektleder Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby Kommune
Rådgivere: Orbicon og Haveselskabet
Entreprenører: Per Aarsleff og Lars Voss

Se også beskrivelserne for parcelhus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K