Parcelhushave med faskine under trampolin og regnbed (Bagsværd 2)

I forhaven er der etableret et regnbed med planter i lilla og blå nuancer sammen med en omlægning af et eksisterende bed. Regnbedet håndterer halvdelen af tagvandet fra huset, som løber i en rende på tværs af stien og ud i et stenrende til bedet.

I baghaven opsamler en regntønde regnvand fra den anden del af taget, som bruges til vanding i haven. Et overløb fra regntønden leder vandet til nedsivning i en åben faskine, som er etableret under en nedgravet trampolin. Den opgravede jordmængde er blevet genbrugt, så vidt det har været muligt, til at udjævne græsarealet over mod naboen.

Fra det lille halvtag ved hovedindgangen ledes vandet via en rende til nedsivning på græsarealet.

Der er en eksisterende faskine som nedsiver regnvandet fra garagen i græsarealer på forsiden af huset, og dette er derfor ikke med i projektet.

Link: www.gladsaxe.dk/demohave2

Overordnet om det samlet projekt

I Gladsaxe Kommune har man valgt at lave fem demonstrationshaver, for at lave et 1:1 projekt, som kan inspirere kommunens mange haveejere til selv at kaste sig ud i et LAR-projekt og for at vise, hvordan løsningerne eventuelt kan se ud.

Haverne skal være med til at vise forskellige typer af løsninger, hvordan man kan integrere LAR-elementerne (Lokal Afledning af Regnvand) æstetisk pænt, overholde afstandskrav til bygninger og skel og få omkostninger til etablering af haverne til at balancere med det tilslutningsbidrag, som borgerne kan få tilbagebetalt, når de håndterer regnvand.

Haverne anlægges i et afgrænset område i Klimakvarteret ved Møllemarken, hvor forsyningsselskabet Nordvand i 2016 skal lave løsninger for vejvandsseparering i overfladiske løsninger (regnbede, render og lignende).

Læse mere om projektet på Nordvands hjemmeside (http://nordvand.dk/klimatilpasning/bagsvaerd/Sider/default.aspx

Bagsværd 2 foto 1

Bagsværd 2 foto 2

Bagsværd 2 foto 3

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K