Parcelhushave med regnbed med sten og Ligularia-regnbed (Bagsværd 1)

På forsiden af bygningen er der etableret en ny brostenssti, hvor der er fald mod garagen. Stien fungerer som regnvandsrende og leder vandet til et græsareal langs indkørslen, der leder vandet til det store stenbed ud mod vejen.
Stenbedet er et hul fyldt med store flotte marksten, og med et par enkelte staudegræsser i kanten. Simpelt udtryk. Der sker rigtig meget i forhaven, så derfor har det været et ønske at regnvandsløsningen ikke fyldte for meget visuelt i forhaven.

I baghaven er nedløbsrøret knækket og vandet ledes via en kinnekullerende det nærmeste staudebed. Her løber vandet i en rende af beton og marksten videre til det nyetablerede regnbed, som halvt er et reetablering af det eksisterende Nøkketunge-bed. Løsningen tilføjer ekstra vand til det vandelskende Nøkketunger, og dermed forbedres deres forhold.

Det halve af tagvandet på bagsiden ledes til en eksisterende faskine og er derfor ikke med i projektet.

Link: www.gladsaxe.dk/demohave1

Overordnet om det samlede projekt

I Gladsaxe Kommune har man valgt at lave fem demonstrationshaver, for at lave et 1:1 projekt, som kan inspirere kommunens mange haveejere til selv at kaste sig ud i et LAR-projekt og for at vise, hvordan løsningerne eventuelt kan se ud.

Haverne skal være med til at vise forskellige typer af løsninger, hvordan man kan integrere LAR-elementerne (Lokal Afledning af Regnvand) æstetisk pænt, overholde afstandskrav til bygninger og skel og få omkostninger til etablering af haverne til at balancere med det tilslutningsbidrag, som borgerne kan få tilbagebetalt, når de håndterer regnvand.

Haverne anlægges i et afgrænset område i Klimakvarteret ved Møllemarken, hvor forsyningsselskabet Nordvand i 2016 skal lave løsninger for vejvandsseparering i overfladiske løsninger (regnbede, render og lignende).

Læse mere om projektet på Nordvands hjemmeside (http://nordvand.dk/klimatilpasning/bagsvaerd/Sider/default.aspx)

Bagsværd foto A

Bagsværd foto B

Bagsværd foto C

Bagsværd foto E

Bagsværd foto F

 

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K