Parcelhushave med regnbed, nedsivning i græslavning og i faskine (Bagsværd 3)

Fra begge tagnedløb ledes regnvandet i en altankasse på toppen af en hegn. Her absorberes vandet af planterne i kassen, mens det overskydende vand på forsiden af huset løber videre ned på en chaussestens-rende, som følger terrassen og ender i et regnbed. På bagsiden falder regnvandet direkte
ned i regnbedet.

Regnbedet på bagsiden af huset løber langs terrassen og bruges til at skærme lidt af og skabe rum. Begge regnbede er designet med organiske linjer for at bløde op for det meget kantede udtryk, som den eksisterende have har.
Der etableres et ekstra lavning i baghaven, hvor der er overløb til fra regnbedet via en lille græslavning. Denne løsning kommer i brug, når regnmængden overstiger en 5-års hændelse. Lavningen fungerer som et bålsted.
I forhaven etableres et grønt bælte på tværs af stien ved indkørslen for at opsamle, nedsive og lede overskydende vand fra indkørslen og stien ud i regnbedet.

Link: www.gladsaxe.dk/demohave3

Overordnet om det samlet projekt

I Gladsaxe Kommune har man valgt at lave fem demonstrationshaver, for at lave et 1:1 projekt, som kan inspirere kommunens mange haveejere til selv at kaste sig ud i et LAR-projekt og for at vise, hvordan løsningerne eventuelt kan se ud.

Haverne skal være med til at vise forskellige typer af løsninger, hvordan man kan integrere LAR-elementerne (Lokal Afledning af Regnvand) æstetisk pænt, overholde afstandskrav til bygninger og skel og få omkostninger til etablering af haverne til at balancere med det tilslutningsbidrag, som borgerne kan få tilbagebetalt, når de håndterer regnvand.

Haverne anlægges i et afgrænset område i Klimakvarteret ved Møllemarken, hvor forsyningsselskabet Nordvand i 2016 skal lave løsninger for vejvandsseparering i overfladiske løsninger (regnbede, render og lignende).

Læse mere om projektet på Nordvands hjemmeside (http://nordvand.dk/klimatilpasning/bagsvaerd/Sider/default.aspx)

Bagsværd 3 foto 1

Bagsværd 3 foto 3

Bagsværd 3 foto 4

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K