Parcelhushave med stengrøft og sænket terrasse (Bagsværd 5)

Dette er den eneste rækkehushave i projektet, hvilket har givet nogle udfordringer i forhold til afstande til bygning og skel, fordi haven er meget smal, især forhaven.

I forhaven er det etableret en stenfaskine 3 meter fra bygningen som fungere som kørerspor til parkering også. Mellem stenbedet og bygningen plantes forskellige staudegræsser for at skabe et vildt, men kontrolleret udtryk.

I baghaven ledes regnvandet hen over en højbed og via et par fald ned i en grøft i græsplænen. Grøften er dimensioneret til at kunne håndtere en 10 års hændelse, og er fyldt med småsten og tilplantet med valmuer og græs.

Beboerne ønskede sig mulighed for ophold i aftensolen, som er bagerst i haven. Der er blevet etableret en sænket terrasse i baghaven, hvor familien kan nyde dagens sidste sol, men som også fungerer som skybrudsløsning med overløb fra grøften.

Link: www.gladsaxe.dk/demohave5

Overordnet om det samlet projekt

I Gladsaxe Kommune har man valgt at lave fem demonstrationshaver, for at lave et 1:1 projekt, som kan inspirere kommunens mange haveejere til selv at kaste sig ud i et LAR-projekt og for at vise, hvordan løsningerne eventuelt kan se ud.

Haverne skal være med til at vise forskellige typer af løsninger, hvordan man kan integrere LAR-elementerne (Lokal Afledning af Regnvand) æstetisk pænt, overholde afstandskrav til bygninger og skel og få omkostninger til etablering af haverne til at balancere med det tilslutningsbidrag, som borgerne kan få tilbagebetalt, når de håndterer regnvand.

Haverne anlægges i et afgrænset område i Klimakvarteret ved Møllemarken, hvor forsyningsselskabet Nordvand i 2016 skal lave løsninger for vejvandsseparering i overfladiske løsninger (regnbede, render og lignende).

Læs mere om projektet på Nordvands hjemmeside (http://nordvand.dk/klimatilpasning/bagsvaerd/Sider/default.aspx)

Bagsværd foto 3

Bagsværd 5 foto 2

Bagsværd 5 foto 1

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K