Permeable befæstelser, Birkerød

Orbicon har i samarbejde med Rudersdal kommunes vejafdeling projekteret udvidelsen af Stiholmsvej - gågaden i Birkerød. Belægningen på den nye gågade sørger for lokal afledning af regnvandet (kaldet LAR) og holder samtidig kloaksystemet fri for regnvand.

Regnvandet ledes bl.a. gennem en særlig belægning der filtrerer regnvandet og leder det ned til en underjordisk vandbeholder (faskine), hvorfra vandet siver ned i grundvandet.

Løsningen er dimensioneret til kraftige regnmængder; der er bl.a. etableret et overløbsdræn som kan håndtere særlig kraftig regn på kort tid. Midt på gågaden er der desuden opsat et bed, der opsamler regnvand, som genbruges til vanding af træer.

Den nye gågade åbnede efteråret 2012.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K