Regnbed ved Galaksen – Værløse Bibliotek

LAR midt i byen – et kommunalt Gør-det-selv-projekt
Efter at kulturhuset Galaksen to gange har været oversvømmet med regnvand, har Furesø Kommune etableret et LAR-anlæg til håndtering af regnvand fra bl.a. et stort kobbertag. Kommunen har brugt rådgiver i ide- og skitseprojektfasen, men har selv udført projektet. Det har holdt udgifterne nede og givet kommunen nogle konkrete erfaringer med LAR. 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K