Regnvand bruges til undervisning

Mange regnvandsløsninger leder/nedsiver regnvand.

I dette projekt er regnvand brugt som led i natur og biologi undervisning for eleverne på den lokale skole.

Regnvand opsamles i en 8 m. højde beholder, hvor det er muligt at tappe vand igennem en ventil i bunden af brønden. Derved bruges regnvand med tryk til at drive en vandmølle, som laver strøm og får en pære til at lyse – f.eks. Regnvandet indgår i undervisningen til forsøg, hvor der skal bruges vandtryk. Derved bruges der ikke drikkevand til at få en vandmølle til at køre rundt – f.eks.

Projektet er udviklet af Claus Mouritsen, som har fået mulighed for at etablere anlægget. Eleverne der bruger regnvandet fra vandbeholderen har udtalt, at de er meget glade for denne anderledes måde at få undervisning på. Skolens ledelse ser også et meget stort potentiale i at gøre natur- og biologi timerne mere interessante.

Etableringsomkostninger:
Tagfladen der fylder vandbeholderen er ca. 300 kvm tag og prisen har været ca. 200.000,- kr.

Drift og vedligehold:
Tanken skal have renset bunden med mellemrum – ca. hvert 2. år.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K