Regnvand håndteres lokalt i Anebjerg ved Skanderborg

Anebjerg ved Skanderborg er en ny bydel, der ligger oven på et grundvandsmagasin. Her skal der skabes et bærdygtigt, klimasikret by-udviklingsområde, der både tager hensyn til natur og miljø. Regnvandet håndteres lokalt, undtagen vejvandet, som er forurenet med skadelige stoffer. Grundvandet beskyttes dels genne skovrejsning des ved opfordring til beboerne om  at undlade sprøjtegifte.

I Anebjerg er der etableret et åbent vandløb på 1,2 kilometer, der opsamler det regnvand, der kommer, og har kapacitet til at rumme selv de største byger. Vandløbet løber ud i et regnvandsbassin nederst i området og derfra ud i Illerup Å.

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K