Regnvandsbassin ved plejeboliger i Slagelse

I et åbent dyrkningslandskab ligger Blomstergården - et mikrosamfund, hvor den ældre med sine livserfaringer, kompetencer og særlige interesser kan finde sin vej til sit fællesskab og rum, inde som ude. Bebyggelsesplanen udtrykker en vekslen mellem det tætte byrum, strædet og det åbne landskab.

Blomstergården er et eksempel på hvordan LAR er anvendt i større landskabelig sammenhæng. Der var ikke kapacitet i kloakken til at håndtere al regnvandet. En lavning i landskabet blev udnyttet til etablering af et regnvandsbassin. Bassinet har i dag karakter af sø og er blevet et nyt rekreativt mødested for både for beboere og lokale borgere i området. I bebyggelsen er der anvendt så lidt belægning som muligt, der er taget hensyn til tilgængelighed og nødvendige funktioner ligesom terrænbearbejdningen var udført med jordbalance for øje

Hvert bomiljø har ankomst fra nord, hvor mindre byrum udgør bebyggelsens urbane side. Her er det udendørs hverdagsliv samlet om en tryg ankomstsituation med ophold og plads til træer, cykel- og bilparkering. Sydvendt er den landskabelige side, hvor der er udsigt til landskabet fra et intimt og aflukket terrassemiljø man også kan vandre rundt i. Terrasserne er forskelligt indrettet med frodig beplantning og livlig blomstring med farver og dufte. Som et særligt tilbud er en genoptræningshave blevet et populært uderum.

Blomstergården foto 1

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K