Regnvandsmagasin under Langelandsplads, Frederiksberg

I forbindelse med klimasikring af Frederiksberg er Langelandsplads blev fornyet. Over jorden findes soppebassin, legeplads og flere opholdssteder. Under pladsen er der bygget et stort bassin, hvor regnvand kan opmagasineres og forsinkes under skybrud, inden det ledes til kloak. Magasinet er udført med et nyt produkt Rockflow, der minder om et rockwool-bat. Det består af stenuldsfibre med en hulrumsprocent på 95 og har en stor bæreevne.

Fliserne på pladsen er gennemtrængelige, så vandet kan sive igennem dem og ned til bassinet.  Fliserne er No-NOx fliser, som fjerne ca 10 % af de skadelige kvælstofoxsider i luften ved at binde dem til stenene.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K