Regnvandsmagasinering i Scandiagade, København

I forbindelse med klimasikring af København er en midterrabat i Scandiagade blevet omdannet til 8 forskellige regnvandsbassiner, der tilsammen kan rumme 1500 m3 vand. I bassinerne opmagasineres og forsinkes vandet inden det ledes til hovedkloak. Bassinerne sikrer beboerne mod vand i kælderen. Borgerne er blevet inddraget og det har medført 8 forskellige bassiner som fx en sommerfuglehave et bassin med nyttehaver, et bakkelandskab samt et bassin, der får lov at gro til uden menneskelig indgriben. Over bassinerne løber gangbroer, der forbinder hele området

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K