Renovering af Brøndbyvester skolegårde med LAR i 2 skolegårde

Figur 1 viser en skitsetegning af den grå gård (Thing & Wainø landskabsarkitekter):
DownloadBrøndbyvesterskole, figur 1 (1,8 MB) 

Figur 2 viser vandets vej i den grå gård (Spildevandscenter Avedøre):
DownloadBrøndbyvesterskole, figur 2 (128 KB) 

Figur 3 viser en skitsetegning af den grønne gård (Thing & Wainø landskabsarkitekter):
DownloadBrøndbyvesterskole, figur 3 (1,9 MB) 

Figur 4 viser vandets vej i den grønne gård (Spildevandscenter Avedøre):
DownloadBrøndbyvesterskole, figur 4 (181 KB) 

Fotos
Brøndbyvesterskole, foto 1

Foto 1 viser den grå gård set oppe fra (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 2
Foto 2 viser amfiteatret i den grå gård (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 3
Foto 3 viser regnvandsrenderne som leder vandet til amfiteatret i den grå gård (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 4
Foto 4 viser det permanente vandspejl i den grå gård (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 5
Foto 5 viser amfiteatret ved indvielsen (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 6
Foto 6 viser den grønne gård set oppe fra (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 7
Foto 7 viser regnvandsgrøften og -bassinet samt stierne i den grønne gård set oppe fra (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 8
Foto 8 viser regnvandsrenderne i den grønne gård (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 9
Foto 9 viser broen over bassinet i den grønne gård (Foto Orbicon)

Brøndbyvesterskole, foto 10
Foto 10 viser broen over bassinet i den grønne gård set fra den anden side (Foto Orbicon)

Brøndbyvester 1  Brøndbyvester 2

Brøndbyvester 3  Brøndbyvester 4

Brøndbyvester 5  Brøndbyøster 6

Brøndbyøster 7  Brøndbyvester 8

Brøndbyvester 9

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K