Rensning af vejvand fra motorvej ved Silkeborg

Vejvandet fra silkeborgmotorvejen skal udledes til en meget følsom recipient. Derfor er der udviklet et særligt filteranlæg. Filteranlægget skal binde opløste tungmetaller og nedbryde andre miljøfremmede stoffer. Anlægget består af fossilt kalk, tørv og norske bjergarter.

Filteranlægget kommer til at bestå af materialer, som er fulde af kalk, aluminium og jern og derfor meget effektive over for tungmetaller og fosfor,« siger professor Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet, der er leder af Forskningsgruppen Urban Vandteknologi. Han peger på, at undersøgelser af materialernes evne til at rense vandet viser, at værdierne for samtlige stoffer bringes ned under de værdier, der er i vandløb og søer.

Læs mere om projektet: http://asp.vejtid.dk/Artikler/2010/06-07\5785.pdf

Læs mere om projektet: DownloadMotorvejen Silkeborg (1,6 MB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K