Separatkloakering i Grønnemosekvarteret

I området omkring Grønnemosen har der selv ved mindre regnskyl været problemer med oversvømmelser fra kloaksystemet. Vejvandet i Grønnemosekvarteret (som består af ca. 260 husstande) vil derfor blive separeret og ført til Høje Gladsaxe Park gennem en ny regnvandsledning. Den gamle spildevandsledning renoveres også. Grundejere i Grønnemosekvarteret kan også koble deres regnvand til den nye regnvandsledning. Alle Grundejere tilbydes et møde omkring mulighederne for håndtering af regnvand på egen grund eller separat kloakering.  

Anlægget etableres 2013-2014.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K