Skovkvarteret Middelfart

Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Langedam, og videre til Lillebælt. Der bliver afkoblet regnvand fra parcelhusområderne fra den fælles kloak. Hermed søges det meste hverdagsregn i området håndteret lokalt. Ved kraftig regn og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder.

Der er etableret vejbede med spredte træer. Vejbedene opsamler hverdagsregnvand, så det kan sive ned i en snoet skovbæk. I en skybrudssituation ledes regnvandet væk via kørebanen.
Alle veje i området er afkoblet fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen, enten i render eller regnbede langs med vejene. Fra parcelhusområderne ledes vandet videre til regnbede og Aktivitetsskoven. Herfra ledes vandet til Langedam og herefter ud i Lillebælt.

Aktivitetsskoven
Strategien har været at aflede regnvand fra de omkringliggende veje og boligområder ned til Aktivitetsskoven med lavninger, som forsinker og renser vandet inden det udledes til Langedam.
Flere vandveje mødes og samles til en større bæk og i små søer, hvor regnvandet fra Skovkvarteret opsamles og kan sive ned under større skybrud. Mellem søer og bække er der flader til boldspil, leg og bevægelse.

Læs mere her

 

 

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K