Vejbede og beplantning i Åbyhøj, Århus

Vejbede kan meget mere, end at nedsive og forsinke regnvandet fra vejen og  være et blomstrende indslag i bymiljøet. Ved at kombinere det blå og det grønne element, kan der skabes vejforløb som på én og samme tid tage hånd om en stor udfordring, samtidig med at byen beriges med blomstring og insekter. Kraftige regnskyl, oversvømmelser og pres på kloaksystemet er udfordringer, som kun vil gøre sig mere og mere gældende. Derfor er det nødvendigt, at tænke i alternative og værdiskabende løsninger, så der bliver skabt bæredygtige og længelevende byer.

I Åbyhøj v. Aarhus er der er skabt 22 blomstrende bede på tværs af tre villaveje. Bedene varierer i størrelse mellem 15 og 18 kvm., og derfor er der arbejdet ud fra tesen om, at det er vigtigt at vælge få, men meget længeblomstrende arter og sorter, så bedene ikke ser rodede eller forvirrende ud for beboere og forbipasserende. Samtidig var det et ønske, at hvert forløb på de tre veje, skulle have sin egen identitet, samtidig med at der blev skabte en rød tråd på tværs af de tre veje. Derfor er der arbejdet ud fra en brutto-plantesammensætning, som er blevet mixet på 6 forskellige måder, men med flere arter, der går igen.

Etableringen er blevet delt over 3 etaper. De første bede blev plantet i juni 2019, derefter fulgte 2. etape i september 2019 og den 3. og sidste etape i marts/april 2020.

I september, da 2. etape var blevet plantet, var der inviteret til en walk-and-talk, så beboerne kunne gå en tur sammen med firmaet og få svar på de spørgsmål, som de måtte have ifht. beplantningen. Det blev en meget hyggelig eftermiddag med super gode snakke omkring beplantning, trafikhastighed, æstetik, ukrudt og meget mere.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K