Faskiner

En rendefaskine (infiltration trench) er en faskine med rende-geometri, f.eks. ½ m bred, 1 m dyb og adskillige meter lang.

En faskine (soakaway pit, dry well, infiltration well) er et hulrum i jorden, stabiliseret med et porøst materiale, og dækket med topjord og vegetation. Ved at gøre magasineringsvolumenet smalt og aflangt opnås et stort vægareal, og dermed kortere tømningstid sammenlignet med en mere kubisk facon (se lukket bassin). Man kan ikke forvente at der sker nedsivning gennem bunden – over tid vil den slemme til. Ofte pakkes faskineelementerne ind i en geotextil, hvilket kan være en fordel i anlægsfasen og hvis jorden er løs. Hvis jorden har en god struktur kan faskinen fungere uden geotextil.

Regnafstrømningen ledes via rør eller render til faskinen, hvor vandet stuver op og infiltrerer ind i den omkringliggende jord, primært gennem faskinens sidevægge, da bunden har tendens til at slemme til. For at begrænse tilslemning med partikulært materiale skal vandet passere en sandfangsbrønd før indløbet til faskinen. Fra gammel tid har det været almindeligt at benytte sten som stabiliseringsmateriale. I dag kan man endvidere benytte sig af præfabrikerede poser med LECA-nødder samt plastkassetter, beregnet til formålet, og med betydelig større hulrumsprocent (ρ). På figur 1 til 3 ses faskiner stabiliseret med sten (ρ = 20), LECA (ρ = 50) og regnvandskassetter (ρ = 90). Faskiner kan udformes som render eller som lodrette rør med slidser.

Cirkulær faskine 1 NY
Figur 1: Faskiner stabiliseret med sten (ρ = 20)

Cirkulær faskine 2 NY
Figur 2: LECA (ρ = 50)

Cirkulær faskine 1
Figur 3: Regnvandskassette (ρ = 90)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K