Fordampningselementer

Overfladenær håndtering af regnafstrømningen fremmer recirkulering af vand til atmosfæren. I Danmark er den gennemsnitlige potentielle fordampning estimeret til 530 mm per år. Den aktuelle fordampning er lig den potentielle, hvis der er vand til rådighed. Det vil sige at fordampning og transpiration fra jord og planter i et LAR-element kan nå op på 530 L per m2 vandoverfalde per år, hvis der er rigeligt vand. Ved at benytte buske og træer med dybtgående rodnet kan den aktuelle fordampning matche den potentielle i længere tid i tørvejrsperioder, og på den måde være med til at sikre at LAR-elementet tørrer ordentligt op.

Fordampningselementer
Figur 1: Fordampning (Piktogram: Marit Reisegg Myklestad)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K