Forsinkelseselementer

Ved at samle regnafstrømningen midlertidigt i et ledigt volumen kan den endelige bortledning strække sig over længere tid. Hvis bortledningen foregår til kloak er forsinkelseselementer med til at mindske spidsbelastningen, og hvis der er tale om bortledning via et nedsivningselement kan dette dimensioneres mindre desto større forsinkelsen er. Forsinkelseselementer bidrager kun til regnvandshåndteringen, hvis de har et ledigt volumen på det tidspunkt regnen falder. Derfor kan beholdere til regnvandsopsamling til f.eks. havevanding eller toiletskyl kun inkluderes i dimensioneringen, hvis de forsynes med et ekstravolumen, der automatisk dræner af i perioden umiddelbart efter regnen, eller er så store at hver tank forsyner flere husholdningerne, og et forbrug dermed altid kan garanteres. For øvrige forsinkelsesbassiner gælder at de skal tømme ud i løbet af få dage.

Forsinkelseselementer
Figur 1: Forsinkelse (Piktogram: Marit Reisegg Myklestad)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K