Grønne tage

Grønne tage (Green roofs) er tage dækket med et fler-laget system bestående af: (fra oven) vækstmedium, drænlag og vandtæt membran. Afstrømningen fra grønne tage er forsinket og det samlede afstrømmende volumen er mindre sammenlignet med f.eks. et tegltag. Graden af forsinkelse og volumenreduktion vokser med vækstmediets tykkelse. Grønne tage isolerer bygninger mod opvarmning og kan udgøre et levested for visse insekter og fugle. Tilbageholdt vand fordamper.

Intensive grønne tage, også kaldet taghaver (roof gardens), anlægges med et så tykt jordlag at en bred vifte af planter kan trives på taget, lige fra græsser og stauder til buske og små træer (se figur). Tagene er normalt indrettet til ophold og minder om en have hvad angår vedligehold, vanding og beskæring. Intensive grønne tage tilbageholder effektivt regnvand. De er tunge og kan sjældent anlægges på eksisterende bygninger.

Grønne tage 1
Figur 1: Intensivt grønt tag (Foto: www.jetsongreen.com)

Grønne tage 2 NY
Figur 2: Skitse af konstruktionslag i grønne tage.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K