Grønt tag på klima- og energivenlig hal ”Stadionhal 1” i Brøndby Kommune

Figur 1 viser en skitse af regnvandshåndteringen og et snit af vandets vej:
DownloadBrøndby Kommune, stadionhal 1, figur 1 (61 KB)

Fotos
Brøndby Kommune, stadionhal 1, foto 1
Foto 1 viser hallen og det grønne tag

Brøndby Kommune, stadionhal 1, foto 2
Foto 2 viser regnvandsrenderne, som leder
vandet fra taget videre til regnvandsbassinerne

Brøndby Kommune, stadionhal 1, foto 3
Foto 3 viser udløbet til regnvandsgrøften

Brøndby Kommune, stadionhal 1, foto 4
Foto 4 viser regnvandsgrøften i regnvejr

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K