Grønt tag på klima- og energivenlig hal ”Stadionhal 1” i Brøndby Kommune

Brøndby Kommune, stadionhal 1, forside
Den nye stadionhal i Brøndby kommune er etableret med et grønt tag, som forsinker
og fordamper regnvandet inden det, i et rendesystem, ledes til de tilstødende boldbaner.
I grøften langs boldbanerne nedsives regnvandet eller afledes forsinket via drænene i
banerne til regnvandskloakken.


Placering 
Adresse: Stadionhal 1
By: Brøndby

Kontaktpersoner:
Navn: Søren Hansen
Organisation: Spildevandscenter Avedøre
E-mail: sha@spvand.dk

Navn: Gitte Hansen
Organisation: Orbicon
E-mail: giha@orbicon.dk

Navn: Mette Sølbeck Andersen
Organisation: BK Byg
E-mail: mesan@brondby.dk

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K