Grønt tag på klima- og energivenlig hal ”Stadionhal 1” i Brøndby Kommune

Brøndby kommune indviede d. 13. oktober 2011 deres nye klima- og energivenlige hal ”Stadionhal 1”. Hallen er 14 meter høj og 2.396 m2 stor. På sidebygningen er der opsat solceller, som bidrager til energiforsyningen.

Hallens tagflade er beklædt med et grønt tag på 2.100 m2, som delvist optager, fordamper og forsinker afledningen af regnvandet (figur 1 og foto 1). Det regnvand, der ikke tilbageholdes på taget, ledes videre via render til nedsivning i en grøft langs boldbanerne (foto 2, 3, 4).

Ved ekstreme regnvandshændelser vil vandet stuve op i grøften og løbe videre ind på boldbanerne, hvor det forsinket vil blive afledt via drænene til en regnvandskloak med udløb i Fæstningskanalen.

Det grønne tag er dimensioneret til normal regnvandshændelse, mens grøften og boldbanerne håndterer ekstreme regnvandshændelser.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby kommune
Rådgivere: Orbicon
Entreprenører: EK Enterprise  

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K