Håndtering af regnvand på terræn ved plejehjem i Gentofte

Gentofte forside
Alt regnvand ledes via åbne render og drænledninger til nedsivning i græsarealer og i lavninger. Det overskydende vand ledes videre til sø

Placering
By: Ordrupvej, Gentofte Kommune

Kontaktperson
Navn: Lars Alva-Jørgensen
Organisation: Opland landskabsarkitekter
Tlf.: 3393 1506
Email: laj@opland.eu

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K