Håndtering af regnvand på terræn ved plejehjem i Gentofte

I forbindelse med renovering af Danmarks ældste plejehjem I Gentofte ændres afvandingen, så alt regnvand håndteres på overfladen. Alt regnvandet, der falder på overflader og tage ledes via åbne grøfter og drænledninger til lavninger i græsarealer og derfra videre til centralt placeret sø. Fra søen kan vandet løbe videre til en grøft, der grænser på mod Ordrupvej.

Læs mere om projektet her: DownloadGentofte, artikel (623 KB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K