LAR i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune gør meget for at få regnvand koblet fra kloaksystemet. I det følgende vises 6 projekter, hvor regnvandet er afkoblet og nedsivet.

Gæslingehaven, Trørød: Gæslingehaven er en ny udstykning med 12 boliger, og en privat fællesvej. Alt regnvandet håndteres på egen grund eller i vejen, der er konstrueret med en permeabel belægning. Under vejen findes et forsinkelsesbassin med nedsivning . Læs mere her: DownloadLAR Gæslingehaven (343 KB)

Stiholmvej, Birkerød: Stiholmvej skulle omlægges. I forbindelse med omlægningen blev der foretaget afkobling af alt regnvand.  Belægningen er en permeable belægning med en stenfaskine under. Regnvandet, som ikke siver gennem den permeable belægning føres til vejbede og afløbsrender, og derefter til faskinen. Læs mere her: DownloadLAR Stiholmsvej (258 KB)

Holmebjerg og Viekær, Trørød: Kommunen havde brug for at forsinke store regnmængder, og beregninger viste, at et større LAR-anlæg kunne klare kravet. På Holmebjerg og Viekær blev alt regnvand afkoblet og det nedsives i 19 regnbede i forskellig størrelse. Læs mere her: DownloadLAR Holmebjerg og Viekær (208 KB)

Tunnel ved Birkerød Skole: Regnvandet fra en nyanlagt cykelsti og en ny tunnel nedsives i faskine med overløb til kloaksystem. Læs mere her: DownloadLAR Tunnel ved Birkerød Skole (268 KB)

Lendemosevej, Holte: Plejecentret havde brug for et større parkeringsareal.  Alt regnvandet fra de nye parkeringspladser nedsives gennem en permeabel belægning til en underliggende faskine med doverløb til kloak. Læs mere her: DownloadLAR Lendemosevej Lions Park (458 KB)

P-plads, Gasværksvej, Birkerød: en nyanlagt parkeringsplads afvandes ved nedsivning gennem regnbede til et underliggende faskine, med overløb til kloak. Læs mere her: DownloadLAR Vejbede Gasværksvej (484 KB)

Sneglehuset, Rønnebærvej, Holte: Fra en udvidelse af parkeringsarealet bliver regnvandet afledt gennem en permeabel belægning til en underliggende faskine ned overløb til kloak. Læs mere her: DownloadLAR Sneglehuset (405 KB)

Vejlesøvej, Holte:  Ved kraftig regn ledes overskydende vejvand til et regnbed med underliggende faskine. Læs mere her: DownloadLAR Vejlesøvej (469 KB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K