Lokal håndtering af regnvand i Gentofte Sportspark

I Gentofte Sportspark er regnvandet fra alle nye og eksisterende kunstgræsbaner, græsbaner, belægninger mv. afledet lokalt via et system af dræn, grøfter med forsinkelse indbygget og wadier. Vandet ledes til to større nedsivningsområde, det ene er en græsklædt lavning og det andet er udformet som en rekreativ sø.

Landskabsplan Gentofte

Gentofte sportspark foto 1

Gentofte sportspark foto 2

Gentofte sportspark foto 3

Gentofte sportspark foto 4

Gentofte sportspark foto 5

Gentofte sportspark foto 6

Gentofte sportspark foto 7

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K