Lufthavnsvej, Aalborg skybrudsvej

Da den gamle transportvej til Aalborg Lufthavn skulle ombygges blev den omlagt til en skybrudsvej og klimavej i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Allborg Forsyning og Niras som rådgiver og med NCC som leverandør. Vejen er dimensioneret til en 200 års hændelse og opbygget af NCC drænstabil og permeabel asfalt. Regnvandet opmagasineres i drænstabil under vejen og nedsiver i jorden. Der er overløb via dræn til Limfjorden. Tykkelsen af belægning ligger mellem 11 og 14 cm permeabel asfalt. Dog er der i tungt trafikerede kryds brugt tæt asfalt. Den tætte asfalt er anlagt med fald mod de permeable asfalter, så afvandingen sikres.

Læs mere her: DownloadProduktblad, Lufthavnsvej Aalborg (162 KB)

Lufthavnsvej 1

Lufthavnsvej 2

 

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K