Nedsivning af regnvand i Teglværksparken, Silkeborg

Området indeholder to punkthuse med lejligheder i henholdsvis 4 og 5 etager.

Regnvand fra tage og alle befæstede arealer nedsives direkte i græsklædte regnbede og lavninger med svag hældning og lille dybde, så arealerne kan anvendes rekreativt. Vandet ledes til nedsivningsområderne via rør eller på terræn. Der er overløb fra nederste regnbed til nærliggende bæk ved ekstreme regnhændelser.

Området har god nedsivningsevne, men højtliggende grundvandsspejl. To punkthuse med lejligheder i henholdsvis 4 og 5 etager.

Regnvand fra alle befæstelser nedsives direkte i græsklædte regnbede og wadier med svag hældning og lille dybde, så arealerne kan anvendes rekreativt. Vandet ledes til nedsivningsområderne via rør eller på terræn. Der er overløb fra nederste regnbed til nærliggende bæk ved ekstreme regnhændelser.

Området har god nedsivningsevne, men højtliggende grundvandsspejl. Derfor kunne der ikke nedsives i faskiner, som bygherre ellers havde ønsket. Men der blev i stedet søgt og opnået tilladelse til nedsivning på terræn.

Bygherre: Birch & Co. ApS. Færdiggjort ultimo 2018. Internt sagsnr.: 16.048.

Udgift til etablering kan ikke oplyses, da LAR-anlægget var del af det samlede byggeprojekt. Vedligeholdelse begrænser sig til oprensning af sandfangsbrønde samt sikring af, at græsafklip fjernes. Allerede første sæson fungerer anlægget fint, og der er kun lidt fugtigt i bunden af regnbedet efter en dag med kraftig regn.

 

 

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K