Nedsivning af regnvand i vejbede langs Hærvejen i Viborg

Langs Hærvejen ved Viborg Baneby, nedsives regnvandet i vejbede. anlagt i insitustøbt beton og med Cortenstålkanter, hvor der er huller i kanterne, så vandet kan afledes direkte til vejbedet.

Vejbedene er meget store og kan rumme rigtig meget nedbør. Der kan løbe vand i bedene fra alle sider.

Bedene driftes på nuværende tidspunkt som almindelige plantebede/blomsterbede.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K