Nedsivning fra overfladen

Ved nedsivning fra overfladen (infiltration area) nedsives regnvandet gennem et græsklædt, plant areal, der modtager afstrømning fra omkringliggende befæstede overflader (Figur 1). Overfladen  anlægges med en svag hældning mod midten for at sikre ,at vandet ledes væk fra belægninger og bygninger. Takket være græssets vækst og regnormeaktivitet forhindres tilstopning af arealet. Eftersom infiltrationen foregår fra terrænoverfladen kan metoden benyttes også ved højtstående grundvandsspejl. Infiltrationsarealet er det LAR-element, der giver den højeste fordampning

Infiltrationsplæne
Figur 1: INedsivning fra overfladen i et boligområde (Foto: A. Backhaus)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K