Opsamling i regnvandstanke

Regnvand fra tage og overflader kan opsamles i store underjordiske regnvandstanke (2-4 m3) og bruges til fx havevanding, bilvask mv. Tanken er forsynet med pumpe, så vandet kan pumpes op til vanding/brug. Overløbet fra tanken kan føres til nedsivning. Hvis nedsivning ikke er muligt kan overløbet føres til kloak.

Tanken kan også bruges som ekstra magasin ved skybrud. Når der varsles skybrud, tømmes tanken til kloaknettet, mens der er plads til det i kloakken. Når skybruddet kommer, er tanken tom, og magasinvoluminet kan derfor udnyttes fuldt ud til magasinering af regnvandet fra huset.

Opsamling i regnvandstanke
Figur 1: Regnvandstank med overløb til faskine

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K