Opsamling og rensning af tagvand, Værebroparken

Værebroparken_Forside
Fra installationen af ét ud af 4 kombinerede rense- og opsamlingsbassiner ved
Værebroparken i Bagsværd. Her er der gjort klart til påfyldning af Biocalith MR-F1
biologisk filter før systemet lukkes til.

Placering
Adresse: Værebroparken
By: Bagsværd

Kontaktperson
Navn: UHenrik Kielland
Organisation: Enregis Scandinavia A/S
Email: hki@enregis.dk
Telefonnr: 7013 1713

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K