Permeable belægninger

Permeabel belægning (permeable pavement) er en belægning, der som andre belægninger sikrer en plan overflade velegnet til gang eller kørsel, men har derudover den funktion at regnvand kan sive igennem. Permeable belægninger er ikke beregnet til at modtage vand fra tilstødende arealer, men afstrømningen fra belægningen selv reduceres. Belægningens infiltrationskapacitet afhænger dels af belægningens design, dels af den hydrauliske kapacitet af bærelaget og jorden neden under og ved siden af. Nogle permeable belægninger opbygges med et forsinkelsesvolumen under belægningen.

Belægninger med græsarmering (grass pavings) kombinerer græssets gode infiltrationsegenskaber og begrønning af overfladen med større slidstyrke og bæreevne end almindeligt græs (Figur 1 og 2). De forekommer som betonfliser med væksthuller, eller græsarmeringsnet, der ligner vokstavler fra bistader. Hulrummene fyldes op til lige under kanten med et passende vækstmedium, f.eks. muld iblandet sand, og tilsås. Det er vigtigt ikke at fylde helt op til kanten for at beskytte græssets vækstpunkter. Overfladen af græsarmeringsbelægninger kan være op til 90 % gennemsivelig.

Permeable belægninger1
Figur 1: Græsbelægning i beton (Foto fra http://eastcoastgreen.info/images/beautiful-grassy-pavers.jpg)

Permeable belægninger2
Figur 2: Nedsivning mellem beton (Skitse A. Backhaus)

Grusbelægningen (gravel surface) er porøs og tillader regnen at infiltrere ind i den underliggende jord (Figur 3 og 4). Vasket grus, dvs. grus med kun et lille lerindhold, er mest velegnet. Grus kan kombineres med græs, hvilket kan benævnes en grusplæne (gravel lawn), eller forsynes med enkelte karaktergivende stauder.

Figur 3: Grusplæne (Foto: A. Backhaus)

Permeable belægninger4
Figur 4: Nedsivning gennem grus (A. Backhaus)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K