Porskjærvej, Galten skybrudsvej

I Galten ved Skanderborg var der store kapacitetsproblemer i afløbssystemet.

Porskjærvej er derfor blevet omlagt til en skybrudsvej-klimavej, hvor vejvandet siver gennem den permeable asfalt, opmagasineres i vejkassen, der er opbygget af NCC Drænstabil og derefter ledes til afløbssystemet. Hermed anvendes vejkassen som regnvandsmagasin. Vejunderbygningen er derfor lavet ekstra tyk ca. 120 cm, og vejkassen er omgivet af en lermembran.

Læs mere her: DownloadProduktbald Porskjærvej (325 KB)

Porskjærvej

Porskjærvej Galten

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K