Projekt klimaskole, Gunsølille

Klimaskole, forside
Projektet skal vise, hvordan regnvandet i forbindelse med offentligebygninger-
specielt skoler -
kan bruges som en lokal ressource – fx til leg og læring, til at øge
biodiversiteten mv.

Sidste nyt:

  • Rapporten om regnvandsanlægget ligger nu på Naturstyrelsens hjemmeside, se her
  • Projektet ”Multirum med skybrudssikring” er bevilget af Naturstyrelsen og forventes anlagt efteråret 2015. Anlægget udformes – efter ønske fra lærerne – som en pumptrackbane med parkourelementer
  • Kom-ud-og-leg-puljen i Roskilde Kommune har bevilget 80.000 kr. til parkour-elementer
  • Lokale og Anlægsfonden har bevilget 180.000 kr. til permeabel sportsbelægning samt et shelter i forbindelse med aktivitetspladsen/multirummet
  • Se 5.B's klimaskolerap her
     

Hvis du vil følge projektet kan du melde dig ind i gruppen ’Klimaskole’ på facebook – eller klik her. Gruppen er åben for alle! Du er også velkommen til at melde dig ind i borgergruppen ’Klimaraterne’. Skriv til Hanne (se nedenfor).

Sloganet for borgergruppen er: ’Det handler om storken’. Forklaring: I Gundsølille, hvor klimaskolen ligger, er Sjællands eneste storkepar. Ved at bruge regnvandet som en ressource – i stedet for at lede det til kloak – får frøerne i området bedre livsvilkår. Hermed får storkeparret også bedre livsvilkår (mere mad!). – Og når storkeparret har det godt, kan vi håbe, at vi også får flere børn på skolen:-)

Placering
Adresse: St. Valbyvej 248B, Gundsølille
By: 4000 Roskilde

Kontaktperson
Navn: Hanne Kjær Jørgensen
Organisation: Moe A/S
Email: hkjo@moe.dk  
Telefonnr: 2880 8920

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K