Regnbed

Et regnbed (raingarden) er en lavning i terrænet, der er designet til at modtage, opstuve og infiltrere afstrømmende regn, og samtidig anlagt som et særligt bed (se figur 1 og 2). Regnbedets kapacitet kan øges ved at koble en faskine på, enten før eller efter regnbedet. Efter udgravning er det vigtigt at topjorden lægges tilbage, evt. iblandet 1/3 sand, for at sikre god infiltration og god plantevækst. Plantevalget vanskeliggøres af at regnbedet både kan blive meget tørt (pga. god dræning) og meget vådt (pga. akkumulering af regnvand). Regnbedet kræver samme grad af vedligehold som andre bede. Ud fra amerikanske eksempler at dømme ser det ud til at regnbede kan udgøre et smukt supplement i den private have.

Regnbed 1 NY
Figur 1: Regnbed (Foto fra www.artfulrainwaterdesign.com)

 

Regnbed3
Figur 2: Skitse af regnbed med grus i bunden

   
     
     
 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K