Rendefaskine

Af Antje Backhaus, Ole Fryd og Marina B. Jensen

En rendefaskine (infiltration trench) er en faskine med rende-geometri, f.eks. ½ m bred, 1 m dyb og adskillige meter lang. Ved at gøre magasineringsvolumenet smalt og aflangt opnås et stort vægareal, og dermed kortere tømningstid sammenlignet med en mere kubisk facon (se lukket bassin). En rendefaskine kan anlægges med form som et E med 2-3 m mellem armene. Man kan ikke forvente at der sker nedsivning gennem bunden – over tid vil den slemme til. Ofte pakkes faskineelementerne ind i en geotextil, hvilket kan være en fordel i anlægsfasen og hvis jorden er løs. Hvis jorden har en god struktur kan faskinen fungere uden geotextil.

Figur 1: Rendefaskine med regnvandskassetter

Rendefaskine 2
Figur 2: Skitse af rendefaskine med sten

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K