Render

Render benyttes til overjordisk transport af vand, på de steder, hvor åbne render ikke betyder gener for trafikanter. Render kan indgå som et rekreativt element i bybilledet. 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K